Zpracování osobních údajů

DOTAZNÍK – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. 9. 2021

1. Uděluji tímto svůj výslovný souhlas občanské iniciativě Kulový Blesk / The Lightning Bolt 2020 Czech Republic, kontaktní údaj: Radek Pech, radek.pech@protonmail.com kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: SpravceCovid19vCesku@gmail.com (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 679/2016 (GDPR) zpracovávala osobní údaje týkající se mojí osoby.

2. Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM výslovně souhlasím a poskytuji občanské iniciativě Kulový Blesk / The Lightning Bolt 2020 Czech Republic, coby správci údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Mobilní telefon
  • Adresa

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uvedené údaje budeme zpracovávat za účelem informování o nežádoucích účincích spojených s očkováním proti sars-cov 2.

4. Údaje budou zpracovány po dobu 5 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů

5. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé 

a.   Např. IT dodavatelé

b.   Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů

7. Vaše práva

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.